Werkwijze

Afspraak maken

Huidpraktijk Dermadine werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak online inplannen via Salonized. Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar info@huidpraktijkdermadine.nl. Wanneer uw telefonische oproep niet wordt beantwoord, vindt er een behandeling plaats. U kunt dan uw naam, telefoonnummer en eventueel uw bericht inspreken. U wordt dan, wanneer mogelijk, nog dezelfde dag teruggebeld. 

Indien u uw afspraak wenst te verzetten of annuleren, verzoeken we u vriendelijk dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons te melden.
In geval van ziekte, dient uw afmelding op de dag van de behandeling uiterlijk om 9.00u bij ons binnen te zijn. Deze afmelding verloopt via telefonisch contact, e-mail, whatsapp of (bij afwezigheid) via het inspreken van de voicemail.
Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, alsmede niet nagekomen afspraken, worden voor 50% bij u in rekening gebracht.

Directe toegankelijkheid

Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt naar de huidtherapeut mogelijk. Huidpraktijk Dermadine is direct toegankelijk, dit betekent dat u uit eigen beweging een afspraak kunt maken bij de huidtherapeut, daar is geen verwijzing voor nodig.

Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding is het soms noodzakelijk alsnog een verwijzing te hebben van een arts. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden om na te gaan welke eisen uw zorgverzekeraar stelt om tot vergoeding over te gaan.

Intakegesprek

Voorafgaand aan een eerste huidtherapeutische behandeling wordt er een intakegesprek ingepland. Hierin wordt, naast het uitvragen van een uw gegevens en algehele gezondheid, uw wensen, verwachtingen en voorkeuren uitgevraagd. Vervolgens vindt er een huidtherapeutisch onderzoek plaats, waarin er wordt gekeken naar uw huid. Er wordt bepaald of er een indicatie is om te behandelen en tot slot wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Hierna zal een behandeling, indien ingepland, plaatsvinden. Tijdens dit proces wordt u voorzien van informatie, adviezen en voorlichting.

Graag verzoeken wij u het volgende mee te nemen naar het intakegesprek:

  • Uw verzekeringspasje
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • (Eventueel) uw verwijsbrief
  • Een overzicht van uw medicijnen die u (heeft) gebruikt.
  • Een overzicht van uw producten welke u gebruikt. 

Bij minderjarige cliënten vragen wij een ouder/verzorger aanwezig te zijn bij het eerste gesprek. 

Informed Consent

Voordat u besluit te willen starten met de behandeling(en) bij Huidpraktijk Dermadine, verleent u door middel van een behandelovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. Doorgaans wordt deze toestemming schriftelijk bevestigd en wordt een informed consent ondertekend. Hiermee laat u weten bekend te zijn met het behandelplan, de risico’s en gevolgen en de adviezen betreffende de behandeling en nazorg. Het is belangrijk om dit document goed door te lezen, door het ondertekenen hiervan verklaart u dat u de gegeven informatie en adviezen goed hebt begrepen. Stel gerust vragen aan uw huidtherapeut. Dit ondertekende toestemmingsformulier, ook wel informed consent genoemd, ontvangt u per e-mail, zodat u de nazorg en adviezen altijd bij de hand heeft.

Tijdens het behandeltraject is het belangrijk dat u veranderingen of bijzonderheden in uw gezondheid en medicatie ten allen tijden doorgeeft aan de huidtherapeut. 

Betaling

De kosten van de behandeling bij Huidpraktijk Dermadine dient u na de behandeling contant of via de pin te voldoen. U ontvangt direct een factuur (per e-mail). Deze kunt u zelf, wanneer de behandeling vergoed wordt, meteen indienen bij uw zorgverzekeraar.

Verschillende huidtherapeutische behandelingen, waaronder acnetherapie en camouflagetherapie, kunnen (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit betekend dat uw eigen risico gespaard blijft. De hoogte van vergoeding en de eisen die de zorgverzekeraar daar aan stelt zijn per zorgverzekering verschillend. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u lezen, of u recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling(en). Als u twijfelt of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw zorgverzekering. Hier kunnen zij u precies vertellen welke vergoedingen u kunt verwachten bij Huidpraktijk Dermadine.

Nadine van der Vlag van Huidpraktijk Dermadine is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en beschikt over een persoonlijke AGB-code.

Een impressie van Huidpraktijk Dermadine