Klachtenprocedure

Huidpraktijk Dermadine doet er alles aan om samen met u de behandelingen naar volle tevredenheid uit te voeren. Als huidtherapeut wordt de best mogelijke zorg aangeboden, maar toch kunnen er zaken in de praktijk misgaan. Door de overheid zijn er regels opgesteld voor een zorgvuldige omgang met klachten en geschillen. Per 1 januari 2017 is de huidtherapeut verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Huidpraktijk Dermadine is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en is hierdoor automatisch aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie bij Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici, nadat u er met de huidtherapeut niet uitkomt. Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. Huidpraktijk Dermadine is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, hierbij geldt de volgende procedure;

De eerste stap: Maak uw klacht bespreekbaar met uw behandelend huidtherapeut

De eerste stap is dat u een gesprek aangaat met uw huidtherapeut. Het is goed mogelijk dat uw zorgverlener niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

De tweede stap: Klachtprocedure via Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg om uw klacht in te kunnen dienen. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u lezen op de website van de NVH.