Huidtherapie

Huidtherapeuten hebben een 4 jarige HBO opleiding Huidtherapie afgerond. Huidtherapie is een beschermde titel, die is vastgelegd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG, artikel 34).  Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Na de opleiding Huidtherapie vallen huidtherapeuten, net als fysiotherapeuten en artsen, onder een kwaliteitsregister. Om aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) te blijven voldoen, worden er regelmatig bij- en nascholingen gevolgd.

Huidpraktijk Dermadine is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten en in het KP-register.

Wat is een huidtherapeut?

Een huidtherapeut is dé paramedicus voor de zorg van de huid. Voor iedereen, voor elke leeftijd. Huidtherapeuten behandelen zowel de gezonde als de zieke en/of beschadigde huid. U kunt bij de huidtherapeut terecht voor diverse huidproblemen. Van medisch geïndiceerd (zoals acne en littekens) tot cosmetisch gewenst (huidverbetering, verwijderen van overbeharing). Tevens kunt u ook terecht bij de huidtherapeut voor preventieve zorg, zoals het voorkomen of verergeren van huidproblemen.

Het doel van de behandeling door de huidtherapeut is het wegnemen, verminderen of voorkomen van een huidstoornis.

De huidtherapeut werkt in het werkveld ‘evidence based practice’. Deze methodiek zorgt ervoor dat alle stappen in het behandeltraject gebaseerd zijn op het best beschikbare bewijs uit de huidige wetenschappelijke literatuur. Daarnaast werkt een huidtherapeut vaak samen met andere disciplines, zoals dermatologen en huisartsen, om te komen tot optimale patiëntenzorg. Het specialisme huidtherapie wordt gezien als een aanvulling op dermatologie. 

Vergoeding

Verschillende huidtherapeutische behandelingen, waaronder acnetherapie en camouflagetherapie, kunnen (deels) vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. 

De hoogte van vergoeding en de eisen die de zorgverzekeraar daar aan stelt zijn per zorgverzekering verschillend. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u lezen, of u recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling(en). Als u twijfelt of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw zorgverzekering. Hier kunnen zij u precies vertellen welke vergoedingen u kunt verwachten bij Huidpraktijk Dermadine.

Huidpraktijk Dermadine is direct toegankelijk, dit betekent dat u uit eigen beweging een afspraak kunt maken bij de huidtherapeut, daar is geen verwijzing voor nodig. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding is het soms noodzakelijk alsnog een verwijzing te hebben van een arts. Raadpleeg altijd uw polisvoorwaarden om na te gaan welke eisen uw zorgverzekeraar stelt om tot vergoeding over te gaan.

Werkwijze volgens richtlijnen, standaarden en protocollen.

Binnen de huidtherapie wordt er gewerkt met verschillende richtlijnen, protocollen, Evidence Based Statements en andere kwaliteitsinstrumenten. Alle worden gebruikt met als gemeenschappelijk doel om de zorg van de patiënt te waarborgen en te (blijven) verbeteren. Een kwaliteitsinstrument geeft richting en houvast in de dagelijkse praktijk en is gebaseerd op onderzoek.

Iedere huidtherapeut wordt geacht te werken volgens de NVH-richtlijn Huidtherapeutische Dossiervoering. Deze is bedoeld om de huidtherapeut houvast te bieden en om uniformiteit in de werkwijze van huidtherapeuten te bevorderen, teneinde de kwaliteit van de huidtherapeutische zorgverlening te verbeteren. De huidtherapeut handelt middels deze richtlijn methodisch. Dat betekent dat de werkwijze zich kenmerkt door doelgericht, bewust, systematisch en procesmatig te handelen. De werkwijze van Huidpraktijk Dermadine kunt u op de website vinden.